Om #FodboldtrøjeFredag

Danske Spil er initiativtager og har udviklet #FodboldtrøjeFredag til fordel for og sammen med Børnecancerfonden.

Børnecancerfonden modtager alle donationer fra #FodboldtrøjeFredag med støtte fra Danske Spil. Takket være opbakningen fra Danske Spil kan hele det indsamlede beløb gå ubeskåret til Børnecancerfondens arbejde og forskning i børnekræft.

#FodboldtrøjeFredag er Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag – altid den første fredag i marts.

Fællesskabet har samlet mere end 14 mio. kr. ind siden #FodboldtrøjeFredags begyndelse i 2019. Penge, som er gået ubeskåret til Børnecancerfonden.

Om Børnecancerfonden

Børnekræft skelner ikke mellem holdfarver eller alder. Mere end hver anden dag er der et barn i Danmark, som diagnosticeres med kræft.

Ét ud af syv børn, der får stillet diagnosen, dør som følge af sygdommen. De børn, der overlever, rammes ofte af ubehagelige bivirkninger og alvorlige senfølger efter den intense behandling.

Børnekræft er et voksenproblem
Kampen mod børnekræft er værd at tage del i, og den taktik, vi har lagt, har vist sig at virke.

Gennem forskning og øget internationalt samarbejde er behandlingen af børnekræft forbedret markant de seneste 25 år.

Børnecancerfonden har i 25 år støttet forskning i børnekræft med mere end 321 mio. kr. – og fonden er den organisation, der har finansieret mest dansk forskning i børnekræft.

Forskning er det bedste håb og forsvar, vi kan stille med i kampen for børn med kræft og deres familier.

Børn med kræft har brug for os voksne
Med #FodboldtrøjeFredag kalder vi på hjælp fra fodboldens stærke fællesskab og alle andre, der ønsker at støtte børnene.

Vi håber, du vil være med.